KURS RATOWNIKA WODNEGO


Jesienią bieżącego roku Region IPA w Nowym Targu w ścisłej współpracy z firmą Akcja Serca oraz Wodnym Pogotowiem Ratunkowym zorganizował dla sowich członków KURSU RATOWNIKA WODNEGO. Zajęcia dla osób, które spełniają wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, odbywały się na jeziorze Czorsztyńskim oraz na basenie Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Zakopanem.
Podczas kursu jego uczestnicy pod okiem instruktorów doskonalili swoje umiejętności pływackie oraz uczyli się technik skoków do wody, przejmowania osób tonących, holowania ich do brzegu oraz udzielania pierwszej pomocy. Biorący udział w szkoleniu zapoznawali się ze sprzętem służącym do ratowania osób tonących oraz uczyli się jego obsługi. W trakcie szkolenia nie zabrakło miejsca również na cześć teoretyczną, podczas której omawiane były wymogi, które muszą być spełnione na akwenach przeznaczonych na kąpieliska. Kurs został zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym, który wszyscy uczestnicy zaliczyli z wynikiem pozytywnym.
Nowi ratownicy wodni nie tylko udoskonalili swoje umiejętności pływackie, ale przede wszystkim będą mogli fachowo ratować życie ludzkie.
Składamy podziękowanie organizatorowi szkolenia – Prezesowi WPR i właścicielowi Firmy Akcja Serca – Markowi Jasińskiemu, Instruktorom, a także Komendantowi WOSzK w Zakopanem Panu płk. Dariuszowi JARASZKOWI za udostępnienie miejsca do ćwiczeń.