Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

W dniach 22.11.2017 – 25.11.2017 odbyło się szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w którym wzięli udział funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji Nowy Targu, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem a także inne osoby np. z GOPR oraz Słowackiej Straży Pożarnej. Szkolenie zostało zrealizowane w celu podniesienia ich umiejętności. Odbycie tego kursu pozwoli na niesienie pomocy i ratowanie życia w trakcie realizowania zadań służbowych. Kurs regulowany Ustawą Ministerstwa Zdrowia miał na celu przygotowanie wszystkich uczestników do fachowej i szybkiej realizacji różnorodnych zadań z zakresu ratownictwa. Podczas kursu uczestnicy poznali zasady resuscytacji, zasady defibrylacji, działanie podczas wstrząsu i innych stanach nagłych / drgawki, cukrzyca, zawał, udar, zatrucie, podtopienie /, a także działanie w wypadku urazów mechanicznych, obrażeń / złamania, zwichnięcia / oraz urazów chemicznych, termicznych, czy elektrycznych. Przećwiczone zostały również taktyki działań ratowniczych, oraz ewakuacje ze stref zagrożenia. Kurs KPP przeprowadzany został przez specjalistów – instruktorów firmy Akcja Serca. Weryfikacja wiedzy i nabytych umiejętności odbył się w dniu 26.11.2017r. w oparciu o egzamin składający się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Składamy podziękowania dla organizatorów szkolenia. teks i fot DB