CzechEnglishGermanPolishRussianSerbianSlovak

FIRMY WSPIERAJĄCE
NASI PRZYJACIELE
kroplariders ipa_kalwariachatkaorawaspiska_kraina10 gflisacypodhale24mcsirslimakelektroserwis
Facebook

POROZUMIENIE WOSzK GRONIK Zakopane – KPP Nowy Targ

W dniu 27 marca 2018r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojskowym Ośrodkiem Szkolno – Kondycyjnym w Zakopanem a Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu.
Na podstawie porozumienia policjanci z KPP Nowy Targ będą mogli nieodplatanie korzystać z bazy szkoleniowej WOSZK w Zakopanem w ramach zajęć szkoleniowych: basen, sala gimnastyczna, siłownie.

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21.lipca 2016r. w sprawie szczególnych warunków i sposobu organizacji współdziałania oddziałów i pododdziałów policji z oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej / … /, Porozumienia w sprawie współdziałania Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej a Policją z dnia 9 czerwca 20105r. / … / oraz Porozumienia Komendanta Głównego Policji z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu współdziałania w realizacji zadań ustawowych w imieniu WOSzK Zakopane porozumienie podpisał komendant Ośrodka “GRONIK” pan ppłk. Dariusz Jaraszek, natomiast Komendę Powiatową Policji reprezentował Komendant Powiatowy Pan insp. Robert Bartosz.