Posiedzenie Zarządu MGW.

W dniu 14.10.2017 w pokoju organizacyjnym Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej – w KWP Kraków odbyło się posiedzenie Zarządu MGW. Posiedzenie poprowadził Prezes MGW – Aleksander Szymański. W trakcie zebrania członkowie Zarządu omówili bieżące sprawy, proponowane zmiany do Statutu SP, a także najbliższe cele do zrealizowania, w tym wchodzącą w roku 2018 – ustawę o Ochronie Danych Osobowych. Omówiono również udział przedstawicieli MGW w nadchodzących Zarządzie Krajowym oraz obchodach XXV lecia Sekcji Polskiej IPA.