Uroczystość XXV lecia Regionu IPA Nowy Sącz

W dniu 07.10. 2017 odbyła się uroczystość XXV lecia Regionu IPA Nowy Sącz. W trakcie uroczystej Gali w której wzięło udział wielu znamienitych gości z Panem Ryszard Nowak – Prezydentem Miasta Nowy Sącz na czele. Wśród obecnych nie zabrakło Marka Pławiaka – Starosty Nowosądeckiego, mł.insp. Jarosława Tokarczyka – Komendanta Miejski Policji, ppłk.SG Stanisława Laciugi – Komendanta KaOSG w Nowym Sączu oraz Fryderyka Orepuka – Prezydenta SP IPA. Na uroczystości pojawili się równie komendanci Policji w Krakowa, Gorlic i Limanowej a także Prezes MGW, Przewodniczący z regionów IPA Limanowa i Nowy Targ oraz b. Prezydent SP IPA Arkadiusz Skrzypczak.
Przyjaciele Regionu Nowy Sącz z Cypru, Czarnogóry, Czech, Chorwacji, Słowenii, Serbii, Irlandii, Słowacji i Węgier również uświetnili uroczystość swoją obecnością.
Z rak Prezydenta SP IPA zasłużeni członkowie IPA przyjęli 
Medal „Za zasługi dla Sekcji Polskiej IPA” Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej pod dyrekcją Stanisława Strączka.
Region Nowy Targ reprezentował Przewodniczący Regionu, który na ręce Eli Garguli – Przewodniczącej Regionu IPA Nowy Sącz wręczył pamiątkę przygotowaną specjalnie z okazji jubileuszu a także pogratulował wszystkim członkom regionu 
wspaniale przygotowanej i zrealizowanej uroczystości.