PREZYDIUM

PREZYDIUM IPA
REGION NOWY TARG

PRZEWODNICZĄCY REGIONU
Lucjan Żółtek
SEKRETARZ – Andrzej Sproch

Z-CA SEKRETARZA – Artur Potaśnik
SKARBNIK – Jerzy Sabura
CZŁONEK PREZYDIUM – Tadeusz Możdżeń

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY – Marcin Bagiński
CZŁONEK KOMISJI – Mirosław Nowobilski

Dodaj komentarz