Życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego

Życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego

14 sierpnia 2022 Bez kategorii 0

W tym szczególnym dniu życzymy zdrowia
wszelkiej pomyślności w realizacji planów zawodowych
satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć,

Życzymy jednocześnie, by wynagrodzeniem za żołnierski trud
było uznanie ze strony społeczeństwa i docenienie przełożonych.
By w tej wielkiej, choć przecież niełatwej przygodzie,
jaką jest służba Polsce, realizowało się osobiste powołanie każdego z Was.

Prezydium oraz Członkowie
Regionu IPA Nowy Targ